Priprema za IELTS

Štampa

PRIPREMA ZA IELTS 

VAŽNO: *ŠKOLA BRITANIKA JEDINA U SVETU DAJE APSOLUTNU GARANCIJU ZA POLAGANJE MEĐUNARODNIH ISPITA, SVIM POLAZNICIMA KOJI SE PRIPREMAJU NA VIP KURSEVIMA KOD PROF. MR DANIJELE GAJIĆ*

 IELTS-687x385

 

International English Language Testing System- IELTS Academic and IELTS General

IELTS Academic

KO PRIHVATA IELTS ACADEMIC DIPLOMU?

Najzahtevniji i najteži međunarodno priznati akademski ispit, IELTS Academic, polaže se još uvek na papiru i potreban je za:

744480 ygenerationoverseaseducation1514897756

 KAKO IZGLEDA IELTS ISPIT?

IELTS Academic ispit se polaže na papiru i sastoji iz 4 dela: IELTS Listening (slušanje i razumevanje audio materijala na engleskom), IELTS Reading (čitanje tekstova i razumevanje engleskog jezika), IELTS Writing (veštine pisanja na engleskom jeziku) i IELTS Speaking dela (govorne veštine na engleskom jeziku). Obično se IELTS Speaking na IELTS testu polaže 7 dana nakon 3 pisana dela, ali to zavisi od IELTS testing centra i njihove odluke, pa se ponegde IELTS Speaking (govorne veštine na engleskom jeziku) polažu istog dana kada i ostali delovi, nakon pauze.

  1. 1. IELTS Listening- Slušanje i razumevanje različitih dijaloga na engleskom jeziku, sa akademskim temama uz upotrebu različitih dijalekata engleskog jezika-iz kojih valja upisati tražene podatke (opšte činjenice ili detalje) na engleskom; traje oko 30 minuta i sastoji se iz tri dela (svaki deo je sve brži i teži) i zahteva sve bolje poznavanje engleskog jezika.
  2. 2. IELTS Reading- za 60 minuta je potrebno brzo proučiti nekoliko akademskih tekstova sa raznim temama na engleskom jeziku i odgovoriti na nekada veoma dvosmislena pitanja u vezi tekstova.
  3. 3. IELTS Writing- za 60 minuta potrebno je opisati jedan zadati grafik i napisati profesionalni akademski esej na engleskom jeziku, poštujući minimalni broj reči i ostale akademske propozicije za polaganje IELTS Writing-a.
  4. 4. IELTS Speaking- 11-14 minuta u razgovoru na engleskom, u tri dela (lična pitanja, jedna tema i dodatna pitanja srodna temi) u kojima se mora pokazati savršeno poznavanje engleskog jezika i odličan akcenat engleskog.

IELTS

 

 

KADA MOŽEMO POČETI SA PRIPREMAMA ZA IELTS?

Početak priprema za IELTS podrazumeva da ste minimum na Upper Intermediate-B2 nivou poznavanja engleskog jezika, a idealno na Advanced ili Proficency nivou znanja engleskog po CEFR skali, za ocene od 7 do 9 na IELTS ispitu. Svaki deo IELTS testa se posebno ocenjuje od 1 do 9, a krajnja ocena za IELTS je prosek za sva 4 dela IELTS testa. Neki univerziteti/institucije zahtevaju i određene ocene na svakom delu, a neki samo navode prosečnu ocenu na IELTS-u.

Ispit IELTS Academic je vratolomne brzine, zahteva apsolutnu sigurnost, ogromno znanje engleskog jezika i veoma, veoma ozbiljne pripreme za IELTS. Napominjemo, ovo nije opšti engleski jezik, nije čak ni književni engleski jezik- IELTS Academic je akademski engleski jezik, vrhunski nivo znanja naučnog engleskog jezika.

are zou ready

 

 

KAKO VAS U ŠKOLI BRITANIKA SPREMAMO ZA IELTS?

 

Ubrzanim tempom u školi Britanika, pripreme za IELTS mogu trajati od minimalno 30 radnih dana (6 nedelja) do prosečno 8 nedelja, a 12 nedelja za ocene 8 i 9 na IELTS ispitu. U slučaju da uočimo sistemske greške u poznavanju engleskog jezika u toku predviđenih priprema, kurs priprema za IELTS možemo da produžimo u skladu sa potrebnim vremenom za ispravku grešaka i nedostataka u znanju engleskog-to se vidi na prolaznim, etapnim IELTS testovima.

ielts in 30 days

 

Naša literatura na engleskom za pripremu IELTS ispita je obimna, ciljana i savremena. Prijavu i uplatu polaganja IELTS ispita savetujemo na kraju pripremnog kursa za IELTS, tek nakon završnog probnog IELTS testa u školi Britanicca.

Savetujemo da nas kontaktirate čim odaberete univerzitet, da što pre testiramo vaše znanje engleskog jezika (besplatno je), jer iz bogatog iskustva znamo da su mnogi studenti izgubili stipendije zato što su se javili prekasno da ih spremamo za IELTS ispit.

 Za IELTS Academic predavanja se održavaju svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, po 90 minuta i 4,5 sata učenja engleskog dodatno, po programu koji mi tačno krojimo prema vašem poznavanju engleskog jezika i po utvrđenoj literaturi za pripremu IELTS ispita i samu nadogradnju znanja vašeg engleskog jezika..

IELTS-Coaching-Classes

 

Ubrzani kurs za pripreme IELTS ispita u školi Britanika fantastično simulira brzinu i težinu IELTS ispita koju ćete doživeti na samom polaganju IELTS testa. A u rukama mr Danijele Gajić sa najvišom specijalizacijom pre svega za IELTS (takođe za TOEFL i sve međunarodne ispite) možete samo da izaberete datum i vreme početka kursa za pripremu IELTS ispita-sve ostalo je sigurna investicija u vašu budućnost, jer tada za vas IELTS ispit postaje samo obična šetnja do IELTS testing centra i puka formalnost.

danijelaiatefl

            

 

 

IELTS GENERAL TRAINING

 

KOME JE NAMENJEN IELTS GENERAL?

IELTS General test je namenjen pojedincima koji žele da imigriraju u Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, i ostale zemlje Commonwealth-a, kao i onima koji žele da tamo steknu osnovno ili srednje obrazovanje na engleskom jeziku.

 

KAKO IZGLEDA IELTS GENERAL TEST?

 

IELTS General test se sastoji iz četiri dela kao i IELTS Academic– slušanje, čitanje, pisanje i govor, uz napomenu da se IELTS Listening i IELTS Speaking na IELTS General ispitu ocenjuju drugačije od IELTS Academic kandidata, iako i IELTS Academic i IELTS General kandidati polažu zajedno.

IELTS General je duplo lakši IELTS ispit poznavanja engleskog jezika u gramatičkom i vokabularnom delu, jer se testira opšti engleski jezik, a ne akademski nivo znanja engleskog. Pisani zadaci su jednostavni, a tekstovi za čitanje su opšte teme na engleskom jeziku. Skala ocena na IELTS General ispitu ide od 1 do 9, ali manje od prosečne ocene 5 na IELTS testu poznavanja engleskog jezika nije poželjan rezultat.

ieltsdg

Što se tiče slušanja na IELTS ispitu, iste materijale slušaju IELTS General i IELTS Academic kandidati, ali se drugačije vrednuju odgovori.Takođe ispit poznavanja govornih veština na engleskom jeziku (IELTS Speaking) ima lakša pitanja od IELTS Academic ispita. Reading tekstovi na IELTS General ispitu su opšteg tipa, a IELTS Writing zadaci na IELTS General ispitu su takođe opšteg tipa (pismo i običan esej na engleskom jeziku).

 

PRIPREME ZA IELTS GENERAL U ŠKOLI BRITANIKA

Početno znanje engleskog za početak priprema za IELTS General  mora biti najmanje na B1a nivou CEFR skale (Pre-intermediate level- 25 radnih dana ubrzano) međunarodnog niveliranja poznavanja engleskog jezika. Nakon ovog nivoa znanja engleskog možemo sigurno krenuti sa pripremama za IELTS General ispit koje traju od 20 dana do 30 dana ubrzano.

Dužina pripremnog IELTS General kursa je kraća, ako dolazite sa višim nivoom znanja engleskog jezika (B1a ili B1b) ili duža, ako je i tražena ocena na IELTS ispitu veća, a vaše znanje engleskog ispod B nivoa. Nakon ulaznog testiranja poznavanja engleskog jezika za svakog kandidata mora se skrojiti plan rada priprema za IELTS posebno.

 

IELTS Life Skills A1

Pomoću testa IELTS Life Skills A1pojedinci mogu da dokažu svoje osnovne veštine govora i slušanja engleskog jezika, da bi stekli porodičnu, bračnu ili partnersku vizu. IELTS A1 test se sastoji samo iz dva dela–IELTS govor i IELTS slušanje na engleskom jeziku.

IELTS Life Skills A1 test je nešto novijeg datuma i manje je zahtevan po pitanju znanja engleskog jezika od IELTS General testa. Praktično, nakon Starter kursa engleskog (20 dana) i Beginner kursa engleskog (20 dana), testiramo na IELTS testu najosnovnije znanje engleskog jezika.

Ako želite 100% siguran uspeh na IELTS Life Skills A1 testu, preporučujemo da ipak završite i A2- Elementary nivo engleskog jezika (20 dana). Nakon toga pripreme za IELTS A1 test mogu trajati od 10 do 20 dana učenja engleskog jezika ubrzano po GSD metodi. Sveukupno, samo u  školi Britanicca od nule do IELTS A1 diplome možete stići za svega 3 do 4 meseca priprema  ili za 1 mesec ako dolazite na pripreme za IELTS sa predznanjem engleskog jezika na A1 nivou po međunarodnoj CEFR skali određivanja znanja engleskog.

 

IELTS Life Skills B1

IELTS Life Skills B1 test je potreban svima koji trebaju da dokažu svoje veštine govora i slušanja engleskog jezika, za sticanje državljanstva ili boravišne vize na engleskom govornom području.

I test IELTS Life Skills B1 se sastoji iz dva dela–IELTS govora i IELTS slušanja na engleskom jeziku. Predznanje engleskog mora biti na B1a nivou ili Pre-intermediate (ubrzani kurs traje 25 dana) poznavanja engleskog po međunarodnoj CEFR skali, ali za visoke rezultate na IELTS B1 ispitu savetujemo i malo bolje poznavanje engleskog, da završite B1b nivo engleskog jezika (kurs takođe traje 25 radnih dana). Pripreme za sami IELTS B1 traju minimalno 25 radnih dana, sa predznanjem engleskog na nivou B1 ili 3 meseca ako dolazite na pripreme za IELTS sa A2 nivoom znanja engleskog jezika.

 

KVALIFIKACIJE PROFESORA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA IELTS ISPIT

 

Za IELTS priprememr Danijelu Gajić kvalifikuje:

 

 VAŽNO: *ŠKOLA BRITANIKA JEDINA U SVETU DAJE GARANCIJU ZA POLAGANJE MEĐUNARODNIH ISPITA, SVIM POLAZNICIMA KOJI SE PRIPREMAJU NA VIP KURSEVIMA KOD PROF. MR DANIJELE GAJIĆ*

U Srbiji, a i šire na Balkanu, ne postoji toliko usavršen profesor za pripreme za IELTS ispit, ni po teorijskom, ni po praktičnom poznavanju IELTS testa. A, prof. mr Danijela Gajić je jedna od retkih profesora engleskog jezika koji su položili IELTS Academic ispit, što je neophodno za pripremu i samih kandidata za polaganje IELTS ispita.

 

 

 

SVI PROFESORI SU KVALIFIKOVANI I LICENCIRANI ZA PRIPREMU IELTS ISPITA

 

Svi profesori engleskog jezika koji drže pripreme za međunarodne ispite u školi Britanika su prošli obuku za IELTS ispit od strane prof. mr Danijele Gajić, magistra engleskog na Oxfordu i autora međunarodno predstavljene GSD metode za ubrzano učenje engleskog jezika, tako da je svaki profesor engleskog posebno licenciran za držanje priprema za IELTS ispit kao i za svaki drugi odgovarajući međunarodni ispit i profesor engleskog koji u školi Britanika drži pripremu za IELTS ili bilo koji drugi međunarodni ispit iz engleskog jezika i sam je polagao IELTS ili međunarodni ispit za koji drži pripreme polaznicima.

 

 

 

FOTOGRAFIJE PRAVIH ĐAKA SA MEĐUNARODNIM DIPLOMAMA

 

Jedino je u školi Britanika prolaznost na međunarodnim ispitima pa i na samim IELTS ispitimaapsolutna i jedino škola Britanika ima fotografije svojih polaznika sa diplomama, da to i dokaže. 

 Pogledajte galeriju jednog broja polaznika škole Britanika koji su položili IELTS i druge međunarodne ispite.

 Kliknite na MEĐUNARODNE DIPLOME.

 

 

 

UPIŠITE SE NA VREME NA PRIPREMA ZA IELTS

 

Najveći problem na koji je škola Britanika do sada nailazila kod priprema đaka za polaganje IELTS kao i drugih međunarodnih ispita iz engleskog jezika jeste čekanje poslednjeg trenutka da se krene sa pripremama za IELTS. Naravno i u takvim situacijama smo činili nemoguće i za nezamislivo kratko vreme uspevali da pripremimo đaka da položi IELTS ispit, ali vam to svakako ne preporučujemo.

 Pozovite nas na vreme na broj +381 69 37 54 783. Ukoliko živite u inostranstvu možete nas za pripreme za IELTS na ovaj broj pozvati i putem Vibera ili WhatsApp-a.

 Možete popuniti i formular upisnice i mi ćemo Vas nazvati u najkraćem vremenu.

Možete upisati VIP pripreme i uz GARANCIJU položiti IELTS ispit ! Pogledajte CENOVNIK.

Formular možete pronaći klikom na link UPISNICA.

Pripremite se za IELTS ispit na VIP PRIPREMAMA ZA IELTS

 

 KAKO SE PRIJAVITI ZA IELTS TEST?

Na sajtu British Council-a se možete registrovati za polaganje IELTS ispitahttps://www.britishcouncil.rs/exam/ielts/book-test

 

Datume, cene i lokacije testiranja za IELTS ispit možete videti na stranici: https://www.britishcouncil.rs/exam/ielts/dates-fees-locations

 

 Ukoliko ne polažete IELTS test u Srbiji tada se možete prijaviti putem sledeće stranice British Council-a: https://www.britishcouncil.org/exam

 

 

 KOJA VAM JE OCENA POTREBNA NA IELTS TESTU?


Pogledajte koju ocenu na IELTS testu traži institucija koju ste izabrali: https://www.ielts.org/about-the-test/who-accepts-ielts-scores